Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU NA OKOLICZNOŚĆ WYSTAWY

„OD MONOKRYSZTAŁU JANA CZOCHRALSKIEGO DO GRAFENU”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Eureka.

2. Fundatorami nagrody są: Polkomtel, operator sieci PLUS oraz Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.

3. Regulamin konkursu zostanie udostępniony na stronie http://czochralskipw.pl.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) odwiedzi Wystawę „Eureka” w Szczecinie, w dniach 25 listopada – 3 grudnia 2014 r. oraz

b) poprawnie wypełni kartę konkursową i wrzuci ją do pojemnika przy biurku Jana Czochralskiego.

§ 3

NAGRODY I LOSOWANIE

1. Nagrodą w Konkursie są:

a) nagroda główna: słuchawki bluetooth marki LG ufundowane przez Polkomtel, operatora sieci PLUS;

b) nagroda szczególna: pendrive 8GB (losowana każdego dnia wśród grup odwiedzających wystawę)

2. Losowanie nagrody głównej odbędzie się w środę, 3 grudnia w Domu Marynarza na Wystawie „Eureka” w Szczecinie, ul. Jacka Malczewskiego 10, o godz. 12.00.

Losowanie nagród szczególnych odbywać się będzie każdego dnia wystawy, począwszy od dnia otwarcia wystawy.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej.

2. Każdy uczestnik konkursu może wypełnić tylko jedną kartę konkursową. Wypełnienie większej liczby kart wyeliminuje tego uczestnika z konkursu.

3. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby związane z realizacją Wystawy.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie http://czochralskipw.pl

Top