Informacje prasowe

Ojciec rewolucji elektronicznej!

25 listopada o godzinie 12:00 w dawnym Domu Marynarza, ul. Malczewskiego 10 na Wystawie „Eureka”, odbyła się uroczysta inauguracja wystawy „Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu”. Prawie 100-letnia metoda wzrostu kryształów przyczyniła się do rozwoju elektroniki i układów scalonych. Z powodu jej upowszechnienia i wykorzystywania możemy dzisiaj korzystać m.in. ze smartfonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych.

Pomysłodawcami wystawy są Politechnika Warszawska i Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej. Organizatorem wystawy w Szczecinie jest Fundacja Eureka im. prof. Jerzego Stelmacha.
Za współorganizację odpowiadają Polskie Towarzystwo Fizyczne oddział w Szczecinie i XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie. Partnerami są uczelnie: Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Akademia Morska.

Celem wystawy jest przybliżenie osoby prof. Jana Czochralskiego – genialnego samouka, chemika
i wynalazcy, trzeciego w kolejności po Mikołaju Koperniku i Marii Curie-Skłodowskiej polskiego naukowca wymienianego w literaturze światowej. Naukowca przez długi czas „zapomnianego” i w końcu zrehabilitowanego przez Sejm RP, który ustanowił rok 2013 Rokiem Czochralskiego.

Jan Czochralski (1885 – 1953) był niezwykłą postacią. Z powodu, jak uważał, zaniżonego wyniku nie przyjął swojego świadectwa maturalnego i wyjechał do Niemiec, gdzie m.in. kierował laboratorium Metallbank und Metallurgische Gesellschaft AG we Frankfurcie nad Menem i dokonał odkrycia stopu używanego później w kolejnictwie (metal B – charakteryzujący się dobrymi własnościami ślizgowymi).

W 1928 roku niespodziewanie skorzystał z zaproszenia prezydenta Mościckiego i objął Katedrę Metalurgii i Metaloznawstwa na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej – po nadaniu mu tytułu doktora honoris causa, a następnie profesora. Po wojnie niesłusznie oskarżono go o współpracę z Niemcami i nie wrócił do pracy na Politechnice.

Ze względu na odkrycie pomiaru szybkości krystalizacji metali, nazywany jest obecnie ojcem rewolucji elektronicznej. Metoda Czochralskiego polega na powolnym, stopniowym wyciąganiu z roztopionego materiału zarodka krystalicznego w sposób zapewniający kontrolowaną i stabilną krystalizację na jego powierzchni. Legenda głosi, że naukowiec wynalazł tę technikę przypadkowo. Przez roztargnienie zamiast w kałamarzu, zanurzył pióro w tyglu z gorącą cyną. Metodę Czochralskiego na skalę przemysłową stosuje się do produkcji monokryształów, np. półprzewodników. Profesor znany jest również z opracowania odczynników do trawienia metali oraz nierentgenowskiej – optycznej metody określania orientacji kryształów metali.

Kilkanaście interaktywnych i multimedialnych stanowisk obsługują uczniowie i pracownicy Fundacji, którzy zostali wcześniej przeszkoleni przez studentów Politechniki Warszawskiej. Na wystawie można zobaczyć m.in.: imponujących rozmiarów monokryształ krzemu, ciekłe kryształy, reaktor Czochralskiego, czy polskie detektory podczerwieni.
Bezpłatna wystawa w Szczecinie będzie dostępna w dniach 25.11 – 3.12.2014 godzinach 10:00 – 16:00, najlepiej po wcześniejszej rejestracji pod nr tel. (91) 422 85 78, tel. kom. 795 111 084 lub adresem e-mail: eureka@wmf.univ.szczecin.pl

Organizatorzy przygotowali wiele konkursów z nagrodami, w których do wygrania są m.in.: słuchawki bluetooth ufundowane przez Polkomtel, operatora sieci Plus, a także pendrive’y
8 GB ofiarowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Szczecin jest ostatnim miastem, które odwiedzi „Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu”.

Obserwujcie nas:
www.instagram.com/janczochralski
https://www.facebook.com/pages/Wydzia%C5%82-Fizyki-Politechniki-Warszawskiej/175000389241981
Patronat medialny:

wszczecinie_logo

Osoby do kontaktu:
prof. Mariusz Dąbrowski
(prezes Fundacji Eureka)                                                                                                                Maciej Topolski
mpdabfz@wmf.univ.szczecin.pl                                                                                                    maciej@linkpr.pl
503 002 244                                                                                                                                       22 331 72 90
mgr Marek Golka
(czł. zarządu Fundacji Eureka)
marek.golka@poczta.onet.pl
606 345 015

cropped-kp_logo.gif

Wystawa o wielkim Polaku w Szczecinie!

Szczecin w dniach 25 listopada – 3 grudnia będzie gospodarzem bezpłatnej, multimedialnej i interaktywnej wystawy „Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu”. Jej ekspozycja będzie miała miejsce w dawnym Domu Marynarza ul. Malczewskiego 10 na Wystawie „Eureka”, która obecnie jest pod opieką Fundacji Eureka im. prof. Jerzego Stelmacha. Na miejscu będzie można zgłębić wielkie odkrycie polskiego naukowca, a także poznać możliwości zastosowania grafenu. Uroczysta inauguracja wystawy odbędzie się 25 listopada o godzinie 12:00.

Celem wystawy jest prezentacja osiągnięć prof. Jana Czochralskiego oraz jego przełomowego odkrycia, które może być powodem do dumy narodowej. Istotny jest również jej szeroki zakres edukacyjny – przybliżenie wybitnych osiągnięć polskich naukowców w dziedzinie technologii materiałowej, a także wskazanie na potencjał grafenu w nowych technologiach.

Kilkanaście interaktywnych i multimedialnych stanowisk obsługiwać będą pracownicy Fundacji Eureka im. prof. Jerzego Stelmacha, młodzi członkowie Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz uczniowie XIII LO w Szczecinie, którzy wcześniej zostaną przeszkoleni przez studentów Politechniki Warszawskiej. Będzie można zobaczyć m.in.: imponujących rozmiarów monokryształ krzemu, ciekłe kryształy, reaktor Czochralskiego, czy polskie detektory podczerwieni.

Jan Czochralski był polskim chemikiem, który urodził się 23 października 1885 roku w Kcyni. Dzięki odkryciu metody pomiaru szybkości krystalizacji metali, nazywany jest obecnie ojcem rewolucji elektronicznej. Metoda Czochralskiego polega na powolnym, stopniowym wyciąganiu z roztopionego materiału zarodka krystalicznego w sposób zapewniający kontrolowaną i stabilną krystalizację na jego powierzchni. Legenda głosi, że naukowiec wynalazł tę technikę przypadkowo. Przez roztargnienie zamiast w kałamarzu, zanurzył pióro w tyglu z gorącą cyną. Metodę Czochralskiego na skalę przemysłową stosuje się do produkcji monokryształów, np. półprzewodników.
Naukowiec jest znany nie tylko, jako twórca Metody Czochralskiego. Przyczynił się także do opatentowania stopu zwanego metalem B, charakteryzującego się dobrymi własnościami ślizgowymi. Metal B znalazł praktyczne zastosowanie w kolejnictwie. Profesor znany jest również z opracowania odczynników do trawienia metali oraz nierentgenowskiej – optycznej metody określania orientacji kryształów metali.

Oficjalna inauguracja wystawy z udziałem zaproszonych gości oraz pomysłodawcy i realizatora wystawy „Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu” – doc. Jana Grabskiego z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, nastąpi 25 listopada o godzinie 12:00 w Domu Marynarza, ul. Malczewskiego 10.

Bezpłatna wystawa w Szczecinie będzie dostępna w godzinach 10:00-16:00 najlepiej po wcześniejszej rejestracji pod nr tel. 91 422 85 78, tel. kom. 795 111 084 lub adresem e-mail: eureka@wmf.univ.szczecin.pl

Organizatorzy przygotowali wiele konkursów z nagrodami, w których do wygrania będą m.in.: słuchawki bluetooth ufundowane przez Polkomtel, operatora sieci Plus, a także pendrive’y 8 GB, ofiarowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Szczecin będzie ostatnim miastem, które odwiedzi „Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu”.

Obserwujcie nas:
www.instagram.com/janczochralski
https://www.facebook.com/pages/Wydzia%C5%82-Fizyki-Politechniki-Warszawskiej/175000389241981

Patronat medialny:

wszczecinie_logo
Osoby do kontaktu:
prof. Mariusz Dąbrowski
(prezes Fundacji Eureka)                                                                                                                       Maciej Topolski
mpdabfz@wmf.univ.szczecin.pl                                                                                                           maciej@linkpr.pl
503 002 244                                                                                                                                               22 331 72 90
mgr Marek Golka
(czł. zarządu Fundacji Eureka)
marek.golka@poczta.onet.pl
606 345 015

 

Wystcropped-krysztal_logo.gifawa o wielkim Polaku odwiedza 10 miasto!

Gdańsk w dniach 22 – 28 października będzie gospodarzem bezpłatnej, multimedialnej i interaktywnej wystawy „Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu”. Jej ekspozycja będzie miała miejsce w Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej. Na miejscu będzie można zgłębić wielkie odkrycie polskiego naukowca, a także poznać możliwości zastosowania grafenu. Uroczysta inauguracja wystawy odbędzie się 22 października o godzinie 12:00 w Centrum Nanotechnologii.

Celem wystawy jest prezentacja osiągnięć prof. Jana Czochralskiego oraz jego przełomowego odkrycia, które może być powodem do dumy narodowej. Istotny jest również jej szeroki zakres edukacyjny – przybliżenie wybitnych osiągnięć polskich naukowców w dziedzinie technologii materiałowej, a także wskazanie na potencjał grafenu w nowych technologiach.

Kilkanaście interaktywnych i multimedialnych stanowisk obsługiwać będą studenci Politechniki Gdańskiej, którzy wcześniej zostaną przeszkoleni przez studentów Politechniki Warszawskiej. Będzie można zobaczyć m.in.: imponujących rozmiarów monokryształ krzemu, ciekłe kryształy, reaktor Czochralskiego, czy polskie detektory podczerwieni.

Jan Czochralski był polskim chemikiem, który urodził się 23 października 1885 roku w Kcyni. Dzięki odkryciu metody pomiaru szybkości krystalizacji metali, nazywany jest obecnie ojcem rewolucji elektronicznej. Metoda Czochralskiego polega na powolnym, stopniowym wyciąganiu z roztopionego materiału zarodka krystalicznego w sposób zapewniający kontrolowaną i stabilną krystalizację na jego powierzchni. Legenda głosi, że naukowiec wynalazł tę technikę przypadkowo. Przez roztargnienie zamiast w kałamarzu, zanurzył pióro w tyglu z gorącą cyną. Metodę Czochralskiego na skalę przemysłową stosuje się do produkcji monokryształów, np. półprzewodników.

Naukowiec jest znany nie tylko, jako twórca Metody Czochralskiego. Przyczynił się także do opatentowania stopu zwanego metalem B, charakteryzującego się dobrymi własnościami ślizgowymi. Metal B znalazł praktyczne zastosowanie w kolejnictwie. Profesor znany jest również z opracowania odczynników do trawienia metali oraz nierentgenowskiej – optycznej metody określania orientacji kryształów metali.

Oficjalna inauguracja wystawy z udziałem zaproszonych gości, Władz Rektorskich i Dziekańskich Politechniki Gdańskiej oraz pomysłodawcy i realizatora wystawy „Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu” – doc. Jana Grabskiego z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, nastąpi 22 października o godzinie 12:00 w Centrum Nanotechnologii, ul. Narutowicza 11/12.

Bezpłatna wystawa w Gdańsku będzie dostępna w godzinach 9:00-15:00 po wcześniejszej rejestracji pod nr tel. (58) 348 66 01 lub pod adresem e-mail: lnamysl@mif.pg.gda.pl

Współorganizatorem wystawy jest Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, który 25 października obchodzi jubileusz związany z 30-tą rocznicą jego utworzenia. Patronat honorowy objął Rektor Politechniki Gdańskiej JM prof. Henryk Krawczyk.
Organizatorzy przygotowali wiele konkursów z nagrodami, w których do wygrania będą m.in.: słuchawki bluetooth ufundowane przez Polkomtel, operatora sieci Plus, a także pendrive’y 8 GB, ofiarowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Obserwujcie nas:

www.instagram.com/janczochralski

https://www.facebook.com/pages/Wydzia%C5%82-Fizyki-Politechniki-Warszawskiej/175000389241981

Patronat medialny:

TVP Gdańsk-page-001RG logo


cropped-cropped-01_Krysztal_Logo_Pelna_pantone_cmyk_prev-e1393874655235.jpg

Ojciec rewolucji elektronicznej!

7 października o godzinie 13:00 w budynku Instytutu Fizyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu”. Na miejscu zgłębić można wielkie odkrycie Jana Czochralskiego, a także poznać możliwości zastosowania grafenu. Wystawa w Instytucie Fizyki UKW potrwa do 18 października.

Udział w oficjalnej inauguracji wystawy wzięły m.in. Władze Rektorskie i Dziekańskie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz pomysłodawca i realizator wystawy „Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu” – doc. Jana Grabski z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej.

Honorowy Patronat nad wystawą objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski.

Celem wystawy jest przybliżenie osoby prof. Jana Czochralskiego oraz jego odkrycia, jako powodu do dumy narodowej. Istotny jest również szeroki proces edukacyjny społeczeństwa, przybliżenie wybitnych osiągnięć polskich naukowców w dziedzinie technologii materiałowej, a także wskazanie na potencjał grafenu w nowych technologiach.

Jan Czochralski był polskim chemikiem, który urodził się 23 października 1885 roku w Kcyni.
Ze względu na odkrycie pomiaru szybkości krystalizacji metali, nazywany jest obecnie ojcem rewolucji elektronicznej. Metoda Czochralskiego polega na powolnym, stopniowym wyciąganiu z roztopionego materiału zarodka krystalicznego w sposób zapewniający kontrolowaną i stabilną krystalizację na jego powierzchni. Legenda głosi, że naukowiec wynalazł tę technikę przypadkowo. Przez roztargnienie zamiast w kałamarzu, zanurzył pióro w tyglu z gorącą cyną. Metodę Czochralskiego na skalę przemysłową stosuje się do produkcji monokryształów, np. półprzewodników.

Naukowiec jest znany nie tylko, jako twórca Metody Czochralskiego. Przyczynił się także do opatentowania stopu zwanego metalem B, charakteryzującego się dobrymi własnościami ślizgowymi. Metal B znalazł praktyczne zastosowanie w kolejnictwie. Profesor znany jest również z opracowania odczynników do trawienia metali oraz nierentgenowskiej – optycznej metody określania orientacji kryształów metali.

Kilkanaście interaktywnych i multimedialnych stanowisk obsługują studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, którzy zostali przeszkoleni przez studentów Politechniki Warszawskiej. Na wystawie można zobaczyć m.in.: imponujących rozmiarów monokryształ krzemu, ciekłe kryształy, reaktor Czochralskiego, czy polskie detektory podczerwieni.

Bezpłatna wystawa w Instytucie Fizyki UKW będzie dostępna dla uczniów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 oraz w soboty, otwarta dla ogółu społeczeństwa, w godzinach 10:00-14:00 po wcześniejszej rejestracji pod nr tel.: 792 363 232 lub pod adresem
e-mail: wystawa-czochralski@ukw.edu.pl.

Organizatorzy przygotowali wiele konkursów z nagrodami, w których do wygrania będą m.in.: słuchawki bluetooth ufundowane przez Polkomtel, operatora sieci Plus; pendrive’y 8 GB, ofiarowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także upominki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, które będą losowane codziennie.

Obserwujcie nas:

www.instagram.com/janczochralski

https://www.facebook.com/pages/Wydzia%C5%82-Fizyki-Politechniki-Warszawskiej/175000389241981

Patronat medialny:

tvppik


cropped-kp_logo.gifWystawa o wielkim Polaku w Bydgoszczy!

Bezpłatna, multimedialna i interaktywna wystawa „Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu” zawita w dniach 3 – 19 października do Bydgoszczy. Jej ekspozycja będzie miała miejsce w Instytucie Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Na miejscu będzie można zgłębić jego wielkie odkrycie, a także poznać możliwości zastosowania grafenu. Uroczysta inauguracja wystawy odbędzie się 7 października o godzinie 13:00 w budynku Instytutu Fizyki UKW przy Placu Weyssenhoffa 11 w sali nr 13.

Celem wystawy jest prezentacja osiągnięć prof. Jana Czochralskiego oraz jego przełomowego odkrycia, które może być powodem do dumy narodowej. Istotny jest również jej szeroki zakres edukacyjny – przybliżenie wybitnych osiągnięć polskich naukowców w dziedzinie technologii materiałowej, a także wskazanie na potencjał grafenu w nowych technologiach.
Kilkanaście interaktywnych i multimedialnych stanowisk obsługiwać będą studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, którzy wcześniej zostaną przeszkoleni przez studentów Politechniki Warszawskiej. Będzie można zobaczyć m.in.: imponujących rozmiarów monokryształ krzemu, ciekłe kryształy, reaktor Czochralskiego, czy polskie detektory podczerwieni.
Jan Czochralski był polskim chemikiem, który urodził się 23 października 1885 roku w Kcyni. Dzięki odkryciu metody pomiaru szybkości krystalizacji metali, nazywany jest obecnie ojcem rewolucji elektronicznej. Metoda Czochralskiego polega na powolnym, stopniowym wyciąganiu z roztopionego materiału zarodka krystalicznego w sposób zapewniający kontrolowaną i stabilną krystalizację na jego powierzchni. Legenda głosi, że naukowiec wynalazł tę technikę przypadkowo. Przez roztargnienie zamiast w kałamarzu, zanurzył pióro w tyglu z gorącą cyną. Metodę Czochralskiego na skalę przemysłową stosuje się do produkcji monokryształów, np. półprzewodników.
Naukowiec jest znany nie tylko, jako twórca Metody Czochralskiego. Przyczynił się także do opatentowania stopu zwanego metalem B, charakteryzującego się dobrymi własnościami ślizgowymi. Metal B znalazł praktyczne zastosowanie w kolejnictwie. Profesor znany jest również z opracowania odczynników do trawienia metali oraz nierentgenowskiej – optycznej metody określania orientacji kryształów metali.
Oficjalna inauguracja wystawy z udziałem zaproszonych gości, Władz Rektorskich i Dziekańskich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz pomysłodawcy i realizatora wystawy „Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu” – doc. Jana Grabskiego z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, nastąpi 7 października o godzinie 13:00 w budynku Instytutu Fizyki UKW.

Honorowy Patronat nad wystawą objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski.

Bezpłatna wystawa w Instytucie Fizyki UKW będzie dostępna dla uczniów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 oraz w soboty w godzinach 10:00-14:00 po wcześniejszej rejestracji pod nr tel.: 792 363 232 lub pod adresem e-mail: wystawa-czochralski@ukw.edu.pl.

Organizatorzy przygotowali wiele konkursów z nagrodami, w których do wygrania będą m.in.: słuchawki bluetooth ufundowane przez Polkomtel, operatora sieci Plus; pendrive’y 8 GB, ofiarowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także upominki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, które będą losowane codziennie.

Obserwujcie nas:
www.instagram.com/janczochralski
https://www.facebook.com/pages/Wydzia%C5%82-Fizyki-Politechniki-Warszawskiej/175000389241981

Patronat medialny:

tvppik

Osoby do kontaktu:

dr Beata A. Pietrewicz                                                                                                                   Dominika Stelmach

wystawa-czochralski@ukw.edu.pl                                                                                                  dominika@linkpr.pl

tel. 792 363 232                                                                                                                                 tel. 22 331 72 90


cropped-kp_logo.gifInteraktywna wystawa zmierza w łódzkie!

Uniwersytet Łódzki będzie kolejną uczelnią, w której zagości wystawa „Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu”. Przyjmą ją władze Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Inauguracja wystawy odbędzie się 23 września o godzinie 13:00 na Wydziale Chemii UŁ przy ul. Tamka 12, a jej ekspozycja potrwa do 30 września.

Wystawa poświęcona jest prof. Janowi Czochralskiemu, jego dorobkowi naukowemu, który miał ogromny wpływ na rozwój elektroniki, a także liczącym się w świecie osiągnięciom polskiej nauki w dziedzinie wytwarzania nowych materiałów. Tematyka wystawy porusza również kwestię grafenu, z którego wykorzystaniem wiązane są wielkie nadzieje.

Głównym bohaterem wystawy będzie student odgrywający rolę Jana Czochralskiego, który wraz z innymi studentami oraz pracownikami Wydziału Chemii UŁ przybliży tajniki krystalografii. Naukowiec przy swoim biurku będzie wyciągał monokryształ cyny, natomiast studenci przy kilkunastu stanowiskach będą prezentować eksperymenty. Nurtować ich będą m.in. następujące zagadnienia: czym jest Metoda Czochralskiego i jaki miała wpływ na rozwój elektroniki? Jakie istnieją rodzaje kryształów i jak można je tworzyć? Czy kryształ może być ciekły? Z czego zbudowany jest mikroprocesor? Jaki polski kryształ wędruje po Marsie?

Na te i na wiele innych pytań odpowiedź znaleźli już studenci w wielu polskich miastach, również w Kcyni – miejscu narodzin Jana Czochralskiego. Wystawa „Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu” cieszy się dużym zainteresowaniem. Licznie odwiedzają ją uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.

Oficjalne otwarcie ekspozycji odbędzie się 23 września o godzinie 13:00, w budynku Wydziału Chemii, ul. Tamka 12. Dokona go Dziekan Wydziału Chemii UŁ, prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń.

Wystawa w Łodzi będzie dostępna od 23 do 30 września w godz. 10.00-16.00 (pn. – pt.) i 11:00 – 13:00 (sb. – nd.) na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Wstęp jest bezpłatny.

W trakcie trwania wystawy odbędzie się wiele konkursów. Nagrodą główną będzie zestaw słuchawkowy bluetooth ufundowany przez Polkomtel, operatora sieci Plus.

Zapisy na wizyty wycieczek szkolnych można dokonywać codziennie w godz. 9:00-13:00 u dr Małgorzaty Domagały, tel. 42 635 57 41

Szczegółowe informacje na temat wystawy znajdują się na stronie www.czochralskipw.pl

 Obserwujcie nas:

www.instagram.com/janczochralski

https://www.facebook.com/pages/Wydzia%C5%82-Fizyki-Politechniki-Warszawskiej/175000389241981

Patronat medialny:

Radio Żak

Osoby do kontaktu:

prof. Marcin Palusiak                                                                                                 Dominika Stelmach

marcinp@uni.lodz.pl                                                                                                   dominika@linkpr.pl

42 635 57 37, 42 635 57 33                                                                                          tel. 22 331 72 90


cropped-kp_logo.gifOficjalne otwarcie wystawy w Częstochowie!

Multimedialna i interaktywna wystawa „Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu” zawita w dniach 12 – 21 września do Częstochowy. Jej ekspozycja będzie miała miejsce na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza przy Al. Armii Krajowej 13/15. Na miejscu będzie można m.in.: spotkać Jana Czochralskiego, zgłębić jego wielkie odkrycie, a także poznać możliwości zastosowania grafenu. Uroczysta inauguracja wystawy odbędzie się 12 września o godzinie 12:00 na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym. Jej zwieńczeniem 21 września będą rozstrzygnięcia konkursów głównych, które przygotowali organizatorzy.

Celem wystawy jest przybliżenie osoby prof. Jana Czochralskiego oraz jego odkrycia, jako powodu do dumy narodowej. Istotny jest również szeroki proces edukacyjny społeczeństwa, przybliżenie wybitnych osiągnięć polskich naukowców w dziedzinie technologii materiałowej, a także wskazanie na potencjał grafenu w nowych technologiach.

Jan Czochralski był polskim chemikiem, który urodził się 23 października 1885 roku w Kcyni. Ze względu na odkrycie pomiaru szybkości krystalizacji metali, nazywany jest obecnie ojcem rewolucji elektronicznej. Metoda Czochralskiego polega na powolnym, stopniowym wyciąganiu z roztopionego materiału zarodka krystalicznego w sposób zapewniający kontrolowaną i stabilną krystalizację na jego powierzchni. Legenda głosi, że naukowiec wynalazł tę technikę przypadkowo. Przez roztargnienie zamiast w kałamarzu, zanurzył pióro w tyglu z gorącą cyną. Metodę Czochralskiego na skalę przemysłową stosuje się do produkcji monokryształów, np. półprzewodników.
Naukowiec jest znany nie tylko, jako twórca Metody Czochralskiego. Przyczynił się także do opatentowania stopu zwanego metalem B, charakteryzującego się dobrymi własnościami ślizgowymi. Metal B znalazł praktyczne zastosowanie w kolejnictwie. Profesor znany jest również z opracowania odczynników do trawienia metali oraz nierentgenowskiej – optycznej metody określania orientacji kryształów metali.

Oficjalna inauguracja wystawy z udziałem m.in.: Jego Magnificencji Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie prof. Zygmunta Bąka, Dziekana Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego – dr hab. Janusza Kapuśniaka, pomysłodawcy i realizatora „Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu” – doc. Jana Grabskiego z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, nastąpi 12 września o godzinie 12:00 na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym AJD.

Kilkanaście interaktywnych i multimedialnych stanowisk prezentować będą studenci Akademii im. Jana Długosza, którzy wcześniej zostaną przeszkoleni przez studentów Politechniki Warszawskiej. W Częstochowie będzie można zobaczyć m.in.: reaktor Czochralskiego, ciekłe kryształy, imponujących rozmiarów monokryształ krzemu czy polskie detektory podczerwieni. Wystawa na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym AJD będzie dostępna dla uczniów od pn. do pt. w godzinach 10:00-16:00. Natomiast w dni weekendowe ekspozycja będzie otwarta dla ogółu społeczeństwa w godzinach 11:00-14:00.

Organizatorzy przygotowali wiele konkursów z nagrodami, w których do wygrania będą m.in.: słuchawki bluetooth ufundowane przez Polkomtel, operatora sieci Plus; pendrive’y 8 GB, ofiarowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które będą losowane codziennie co dwie godziny, a także cztery, podwójne bilety wstępu do Planetarium Instytutu Fizyki (kino-sferyczne.pl), ufundowane przez Instytut Fizyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Uczestnicy wystawy będą mogli się wykazać kreatywnością w konkursie zatytułowanym: „Przyjdź na wystawę, zrób zdjęcie i zgarnij słuchawki”. Jego regulamin dostępny będzie na Facebooku Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie – http://on.fb.me/1lVfkwl oraz na stronie www.czochralskipw.pl, gdzie można znaleźć więcej informacji na temat wystawy.

Jan Czochralski (ur. 23 października 1885 w Kcyni, zm. 22 kwietnia 1953 w Poznaniu) – polski chemik, metaloznawca, wynalazca powszechnie stosowanej metody otrzymywania monokryształów krzemu, znanej dzisiaj jako metoda Czochralskiego, podstawa procesu produkcji mikroprocesorów. W 2009 roku Poczta Polska wprowadziła do obiegu cztery znaczki. Na znaczku o nominale 1,55 zł przedstawiono podobiznę naukowca. Natomiast Sejm RP przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Jana Czochralskiego.

Obserwujcie nas na:
Instagramie – www.instagram.com/janczochralski
Facebooku Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie – http://on.fb.me/1lVfkwl
Facebooku Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej – http://on.fb.me/1BrAUMi
Patronat medialny:
GCz logo2005

Osoby do kontaktu:

dr Rafał Miedziński                                                      Dominika Stelmach

r.miedzinski@ajd.czest.pl                                             dominika@linkpr.pl

tel. 662 19 19 02                                                        tel. 22 331 72 90


cropped-kp_logo.gifInteraktywna wystawa wraca po wakacjach!

Częstochowa jest już siódmym miastem, w którym zagości wystawa „Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu”. Przyjmą ją władze Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza. Jej inauguracja odbędzie się 12 września o godzinie 12:00 na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym. Ekspozycja wystawy potrwa do 21 września.

Wystawa poświęcona jest prof. Janowi Czochralskiemu, jego dorobkowi naukowemu, który miał ogromny wpływ na rozwój elektroniki, a także liczącym się w świecie osiągnięciom polskiej nauki w dziedzinie wytwarzania nowych materiałów. Tematyka wystawy porusza również kwestię grafenu, z którego wykorzystaniem wiązane są wielkie nadzieje.

Głównym bohaterem wystawy będzie student odgrywający rolę Jana Czochralskiego, który wraz z innymi studentami przybliży tajniki krystalografii. Naukowiec przy swoim biurku będzie wyciągał monokryształ cyny, natomiast studenci przy ponad 20 stanowiskach będą prezentować eksperymenty. Nurtować ich będą m.in. następujące zagadnienia: czym jest Metoda Czochralskiego i jaki miała wpływ na rozwój elektroniki? Jakie istnieją rodzaje kryształów i jak można je tworzyć? Czy kryształ może być ciekły? Z czego zbudowany jest mikroprocesor? Jaki polski kryształ wędruje po Marsie?

Na te i na wiele innych pytań odpowiedź znaleźli już studenci w Warszawie, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Poznaniu i Kcyni – rodzinnym mieście Jana Czochralskiego. W tych miastach wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Licznie odwiedzali ją uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.

Oficjalne otwarcie ekspozycji odbędzie się 12 września o godzinie 12:00, w budynku Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego, Al. Armii Krajowej 13/15. Dokona go Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Matematycznego, dr hab. Janusz Kapuśniak.

Wystawa w Częstochowie będzie dostępna od 12 do 21 września w godz. 10.00-16.00 (pn. – pt.) i 11:00 – 13:00 (sb. – nd.) na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

W trakcie trwania wystawy odbędzie się konkurs, którego rozstrzygnięcie nastąpi 21 września o godz. 12:00. Nagrodą główną będzie zestaw słuchawkowy bluetooth ufundowany przez Polkomtel, operatora sieci Plus.

Obserwujcie nas:

www.instagram.com/janczochralski

https://www.facebook.com/pages/Wydzia%C5%82-Fizyki-Politechniki-Warszawskiej/175000389241981

Patronat medialny:GCz logo2005

Osoby do kontaktu:

dr Rafał Miedziński                                                      Dominika Stelmach

r.miedzinski@ajd.czest.pl                                             dominika@linkpr.pl

tel. 662 19 19 02                                                        tel. 22 331 72 90


Wystawa w rodzinnym mieście Jana Czochralskiego!

Multimedialna i interaktywna wystawa „Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu” zawita w dniach 13 – 21 czerwca do Kcyni. Jej ekspozycja będzie miała miejscew Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. 22 stycznia 1, w godzinach 8:00-14:00.

Celem wystawy jest przybliżenie osoby prof. Jana Czochralskiego oraz jego odkrycia jako powodu do dumy narodowej. Istotny jest również szeroki proces edukacyjny społeczeństwa, przybliżenie wybitnych osiągnięć polskich naukowców w dziedzinie technologii materiałowej, a także wskazanie na potencjał grafenu w nowych technologiach.

Jan Czochralski był polskim chemikiem, który urodził się 23 października 1885 roku w Kcyni. Ze względu na odkrycie pomiaru szybkości krystalizacji metali, nazywany jest obecnie ojcem rewolucji elektronicznej. Metoda Czochralskiego polega na powolnym, stopniowym wyciąganiu z roztopionego materiału zarodka krystalicznego w sposób zapewniający kontrolowaną i stabilną krystalizację na jego powierzchni. Legenda głosi, że naukowiec wynalazł tę technikę przypadkowo. Przez roztargnienie zamiast w kałamarzu, zanurzył pióro w tyglu z gorącą cyną. Metodę Czochralskiego na skalę przemysłową stosuje się do produkcji monokryształów, np. półprzewodników.

Naukowiec jest znany nie tylko jako twórca Metody Czochralskiego. Przyczynił się również do opatentowania stopu zwanego metalem B, charakteryzującego się dobrymi własnościami ślizgowymi. Metal B znalazł praktyczne zastosowanie w kolejnictwie. Profesor znany jest także z opracowania odczynników do trawienia metali oraz nierentgenowskiej – optycznej metody określania orientacji kryształów metali.

Oficjalna inauguracja wystawy z udziałem m.in. dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni Pani Eweliny Marczak, burmistrza Kcyni Pana Piotra Hemmerlinga, członków rodziny Jana Czochralskiego, Jana Polewczyńskiego – propagatora osiągnięć naukowca, a także inicjatora całej wystawy Pana doc. dr Jana Grabskiego z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, nastąpi 16 czerwca o godzinie 12:00 w ZSO w Kcyni.

Dwadzieścia interaktywnych i multimedialnych ekspozycji prezentować będą uczniowie ZSO i ZST w Kcyni pod opieką pana Tomasza Suty, którzy wcześniej zostaną przeszkoleni przez studentów Politechniki Warszawskiej.

W Kcyni będzie można zobaczyć m.in. ciekłe kryształy, imponujących rozmiarów monokryształ krzemu, polskie detektory podczerwieni, czy reaktor Czochralskiego.

Wystawa w mieście narodzin Profesora będzie dostępna dla uczniów od 13 do 20 czerwca w godzinach 8:00-14:00. Natomiast w sobotę 21 czerwca ekspozycja będzie otwarta w godzinach 10:00-13:00 dla ogółu społeczeństwa. W trakcie trwania wystawy będzie można wziąć udział w konkursie z licznymi nagrodami.

 Jan Czochralski (ur. 23 października 1885  w Kcyni, zm. 22 kwietnia 1953 w Poznaniu) – polski chemik, metaloznawca, wynalazca powszechnie stosowanej metody otrzymywania monokryształów krzemu, znanej dzisiaj jako metoda Czochralskiego, podstawa procesu produkcji mikroprocesorów. Imieniem Jana Czochralskiego nazwano w 1999 roku szkołę podstawową w Kcyni. W 2009 roku Poczta Polska wprowadziła do obiegu cztery znaczki. Na znaczku o nominale 1,55 zł przedstawiono podobiznę naukowca. Natomiast Sejm RP przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Jana Czochralskiego.


Otwarcie wystawy w Poznaniu!

Prodziekan prof. dr hab. Krzysztof Grygiel dokonał 26 maja o godzinie 12:00 na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu inauguracji wystawy „Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu”. Ekspozycja poświęcona jest polskiemu metaloznawcy, osiągnięciom polskiej nauki w dziedzinie technologii materiałowej, a także grafenowi. Potrwa do 1 czerwca.

Prof. dr hab. Krzysztof Grygiel po krótkim przemówieniu, dokonał oficjalnego otwarcia wystawy. Docent dr Jan Grabski, jej pomysłodawca
i koordynator z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, podziękował za jej przyjęcie. Życzył pomyślności władzom uczelni, pracownikom
i studentom, którzy zaangażowali się w organizację. Wykład wprowadzający o osiągnięciach i biografii Jana Czochralskiego wygłosił dr Wawrzyniec Kaszub. Uroczystość inauguracji podsumował wykład prof. dr hab. Zbigniewa Tylczyńskiego pt. „Piękno symetrii”. Wystawa potrwa do 1 czerwca.

Odwiedzających będzie witał  dr Wawrzyniec Kaszub, wcielający się w rolę profesora Czochralskiego. Będzie odpowiadał na zadane pytania i zademonstruje proces wyciągania monokryształu cyny. Studenci przy swoich stanowiskach zaprezentują eksperymenty, a także pokażą różnego rodzaju monokryształy, w tym ich ciekłe odpowiedniki.  Zwiedzając wystawę, można się dowiedzieć czym są m.in. mikromechanika i mikroelektronika krzemowa oraz jak działa laser.

Wystawa w Poznaniu jest dostępna od 26 maja do 1 czerwca na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Umultowskiej 85. Wstęp na nią jest bezpłatny.

W dn. 1 czerwca o godz. 12.00 odbędzie się  rozstrzygnięcie konkursu, w którym zwiedzający wystawę mogą codziennie wziąć udział. Do wygrania nagroda główna – zestaw słuchawkowy bluetooth ufundowany przez operatora sieci Plus, pendrive’y 4 GB, kubki oraz parasol z logiem UAM.

04_DSC014305_DSC013106_DSC013519_DSC016511_DSC0151


 

Wystawa „Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu” już w Poznaniucropped-kp_logo.gif

Multimedialna wystawa zagości od 26 maja na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i potrwa do 1 czerwca.

Wystawa poświęcona jest prof. Janowi Czochralskiemu, jego dorobkowi naukowemu, który miał ogromny wpływ na rozwój elektroniki, a także liczącym się w świecie osiągnięciom polskiej nauki w dziedzinie wytwarzania nowych materiałów. Tematyka wystawy porusza także kwestię grafenu, który wzbudza nadzieje na bardzo szerokie i nieoczekiwane zastosowania.
Centralną postacią wystawy będzie pracownik odgrywający rolę Jana Czochralskiego, który wraz ze studentami przybliży tajniki krystalografii. Naukowiec przy swoim biurku będzie wyciągał monokryształ cyny, natomiast studenci przy ponad 20 stanowiskach będą prezentować eksperymenty. Postarają się odpowiedzieć na pytania m.in.: czym jest Metoda Czochralskiego i jaki miała wpływ na rozwój elektroniki? Jakie istnieją rodzaje kryształów i jak można je tworzyć? Z czego zbudowany jest mikroprocesor? Jaki polski kryształ wędruje po Marsie? Czy kryształ może być ciekły?

Na te i na wiele innych pytań odpowiedź znaleźli już studenci w Warszawie, Katowicach, Kielcach i Krakowie. W tych miastach wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Licznie odwiedzali ją uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.

Oficjalne otwarcie wystawy z udziałem władz miasta, uczelni oraz mediów odbędzie się 26 maja o godz. 12:00 na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wystawa jest bezpłatna i dostępna dla szerokiej publiczności. Jej ekspozycja będzie miała miejsce od dnia inauguracji do 1 czerwca na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy
ul. Umultowskiej 85 w Poznaniu. Godziny otwarcia: 10.00 – 16.00.
W dn. 1 czerwca o godz. 12.00 odbędzie się konkurs. Do wygrania nagroda główna – zestaw słuchawkowy bluetooth ufundowany przez operatora sieci Plus, pendrive’y 4 GB, kubki oraz parasol z logiem UAM.


Inauguracja wystawy w Krakowie

5 maja o godzinie 12:00 w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica odbyło się otwarcie interaktywnej, multimedialnej wystawy „Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu”.

Krótkie przemówienie wygłosił Prorektor ds. Nauki, prof. Zbigniew Kąkol i dokonał otwarcia wystawy. Docent dr Jan Grabski, pomysłodawca i koordynator wystawy z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, podziękował za jej przyjęcie. Życzył pomyślności władzom uczelni i studentom, którzy zaangażowali się w organizację. Wykład wprowadzający o osiągnięciach i biografii Jana Czochralskiego wygłosił Dziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej prof. Janusz Wolny. Z ramienia AGH udział wzięła również Dyrektor Biblioteki Głównej, mgr Ewa Dobrzyńska-Lankosz.

Wystawa poświęcona jest Janowi Czochralskiemu – polskiemu chemikowi i metaloznawcy, który odkrył technikę otrzymywania monokryształów, nazywaną Metodą Czochralskiego. To najstarsza, powszechnie stosowana metoda produkcji monokryształów półmetali, metali
i ich stopów na świecie. Celem wystawy jest również przybliżenie wybitnych osiągnięć polskich naukowców w dziedzinie technologii materiałowej, a także możliwości jakie wiążą się z wykorzystaniem grafenu.

Aby przybliżyć zwiedzającym wystawę czasy, w których żył Jan Czochralski, w ramach wystawy przygotowano specjalne stanowisko. Gościem specjalnym jest sam profesor. W jego postać wciela się przebrany student, który wyciąga monokryształ cyny. Profesor Jan Czochralski jest bardzo uczynny; odpowiada na wszystkie pytania zwiedzających, podejmuje dyskusję. Wtórują mu w tym studenci – pomocnicy, którzy przy swoich stanowiskach prezentują eksperymenty. Na miejscu dostępna jest m.in. ekspozycja monokryształów i ich ciekłych odpowiedników. Zwiedzając wystawę, można się także dowiedzieć czym są m.in. mikromechanika i mikroelektronika krzemowa.

Wystawa w Krakowie jest dostępna od 5 do 10 maja w godz. 10.00-16.00 w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.
W trakcie trwania wystawy odbędzie się konkurs, którego rozstrzygnięcie nastąpi 10 maja
o godz. 14:00. Nagrodą główną będzie zestaw słuchawkowy bluetooth ufundowany przez operatora sieci Plus.


Interaktywna wystawa udaje się do Małopolski 

Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu” zagości 5 maja w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczejcropped-kp_logo.gif
im. Stanisława Staszica w Krakowie. Potrwa do 10 maja.

Wystawa poświęcona jest prof. Janowi Czochralskiemu, jego dorobkowi naukowemu, który miał ogromny wpływ na rozwój elektroniki, a także liczącym się w świecie osiągnięciom polskiej nauki w dziedzinie wytwarzania nowych materiałów. Tematyka wystawy porusza także kwestię grafenu, który wzbudza nadzieje na bardzo szerokie i nieoczekiwane zastosowania.

Centralną postacią wystawy będzie student odgrywający rolę Jana Czochralskiego, który wraz z innymi studentami przybliży tajniki krystalografii. Naukowiec przy swoim biurku będzie wyciągał monokryształ cyny, natomiast studenci przy ponad 20 stanowiskach będą prezentować eksperymenty. Postarają się odpowiedzieć na pytania m.in.: czym jest Metoda Czochralskiego i jaki miała wpływ na rozwój elektroniki? Jakie istnieją rodzaje kryształów i jak można je tworzyć? Z czego zbudowany jest mikroprocesor?Jaki polski kryształ wędruje po Marsie? Czy kryształ może być ciekły?

Na te i na wiele innych pytań odpowiedź znaleźli już studenci w Warszawie, Katowicach i Kielcach. W tych miastach wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Licznie odwiedzali ją uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.

Oficjalne otwarcie ekspozycji odbędzie się 5 maja o godzinie 12.00 w Bibliotece Głównej AGH i dokona go Prorektor AGH ds. Nauki, prof. Zbigniew Kąkol.Z ramienia uczelni głos zabierze Dziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH prof. Janusz Wolny. W spotkaniu inauguracyjnym udział weźmie także Dyrektor Biblioteki Głównej AGH, mgr Ewa Dobrzyńska-Lankosz.

Wystawa w Krakowie będzie dostępna od 5 do 10 maja w godz. 10.00-16.00w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej. Wstęp na wystawę jest bezpłatny. W trakcie trwania wystawy odbędzie się konkurs, którego rozstrzygnięcie nastąpi 10 maja o godz. 14:00. Nagrodą główną będzie zestaw słuchawkowy bluetooth ufundowany przez operatora sieci Plus.


Uroczyste otwarcie wystawy w Kielcach!

Władze Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zainaugurowały interaktywną wystawę „Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu”. Oficjalne otwarcie odbyło się 24 kwietnia w Instytucie Fizyki i Instytucie Chemii Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJK.

W uroczystości oficjalnego otwarcia wystawy wzięły udział władze uczelni: Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Pani Dr hab. Teodora Król, Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak, a także wicemarszałek województwa Świętokrzyskiego Pan Grzegorz Świercz.

Wykład biograficzny zatytułowany „Jan Czochralski i jego dzieło” poprowadził Dyrektor Instytutu Fizyki Prof. dr hab. Marek Pajek. Wystawę odwiedziły już pierwsze szkoły. W działania zaangażowanych jest około 100 studentów z Instytutu Fizyki i Instytutu Chemii UJK.

Wystawa jest poświęcona profesorowi Janowi Czochralskiemu, twórcy idei, nazwanej  Metodą Czochralskiego. Naukowiec dokonał swojego odkrycia w 1916 roku i do dnia dzisiejszego metoda otrzymywania kryształów krzemu jest wykorzystywana do produkcji tranzystorów i układów scalonych. Jan Czochralski wprowadził do elektrotechniki aluminium, a także metody rentgenowskie do badania metali. Opracował tzw. „diagramy rekrystalizacji” jako sposób opisu własności materiałów. Czochralski określany jest ojcem rewolucji elektronicznej.

Uczestników wystawy powita Jan Czochralski. W Kielcach wyjątkowo w jego postać wciela się dwóch studentów, którzy naprzemiennie będą odgrywać swoją rolę. Oprócz spotkania z naukowcem, wystawa jest doskonałą okazją do zapoznania się       z eksperymentami prowadzonymi przez studentów na ponad 20 interaktywnych stanowiskach. Zwiedzający zostaną wprowadzeni w tajniki krystalografii. Będą to m.in. ciekłe kryształy, metody otrzymywania kryształów, czy krystalizacja i wzrost kryształów.

Podczas wystawy, każdego dnia co półtorej godziny będą się odbywały konkursy,       w których nagrodami są 8 GB pendrivy. Nagrodą główną, której losowanie odbędzie się 29 kwietnia o godz. 16:00, będą słuchawki bluetooth ufundowane przez operatora sieci Plus.

Wystawa w Instytucie Fizyki i Instytucie Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (ul. Świętokrzyska 15, budynek G) czynna jest codziennie w godzinach 9:30 – 16:00 i potrwa do 29 kwietnia. Wstęp jest bezpłatny.

Opieka medialna wystawy:

logo-page-001


DSC_0127DSC_0129DSC_0184


„Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu” zmierza w Świętokrzyskie.

Kielce będą kolejnym miastem, które odwiedzi multimedialna i interaktywna wystawa poświęcona dorobkowi nauki polskiej oraz odkryciu Profesora Czochralskiego. Ekspozycja będzie dostępna od 24 do 29 kwietnia w Instytucie Fizyki i Instytucie Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Celem wystawy jest przybliżenie osoby prof. Jana Czochralskiego oraz jego odkrycia jako powodu do dumy narodowej. Istotą jest także przedstawienie szerokiego wachlarza technologii i gałęzi techniki, które do dziś czerpią z jego osiągnięć.
Kielce są po Warszawie i Katowicach kolejnym miastem, które odwiedzi wystawa „Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu”. Ekspozycja, która odbywa się w ramach kampanii promowanej hasłem „Kryształ Przyszłości”, była licznie odwiedzana w stolicy i na Śląsku. Główną jej postacią jest Profesor Jan Czochralski, który czuwa nad całą wystawą
w danym mieście. Naukowiec, w którego wciela się student, dogląda eksperymentów prowadzonych na ponad 20 interaktywnych stanowiskach przez studentów, sam zaś przy swoim stanowisku, wyciąga monokryształ cyny. Odwiedzając wystawę, mamy okazję uzyskać wiele cennych informacji, m.in.: w jaki sposób naukowiec dokonał odkrycia, nazwanego później Metodą Czochralskiego, jaki wpływ ma ono na rozwój elektroniki,
a także jaka jest historia grafenu. Wystawa jest także doskonałą okazją do przyjrzenia się wielu ciekawym eksperymentom. Ekspozycję wystawy stanowią m.in. gigantycznego rozmiaru kryształ krzemu, szkła metaliczne, nanorurki węglowe, czy polski detektor podczerwieni.

Wystawa będzie dostępna w Instytucie Fizyki i Instytucie Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Świętokrzyskiej 15 (budynek G), w dniach od 24 – 29 kwietnia w godzinach 9:30 – 16:00. W pierwszym dniu wystawy o godz. 12:00 odbędzie się jej oficjalna inauguracja.

Wstęp na wystawę jest bezpłatny. W dni robocze będą ją mogli oglądać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wejście na wystawę poszczególnych grup o godzinie: 9.30, 11:00, 13:00, 14.30 po wcześniejszej rejestracji. Rezerwacja grup prowadzona będzie pod numerem telefonu 41 349 64 63 (w dni robocze od 9 do 15). W weekend wystawa będzie dostępna dla ogółu społeczeństwa. Przewidywany czas zwiedzania wystawy to 90 minut. Dodatkowo w dni robocze w godzinach 12:30 – 13:00 będzie można zwiedzać laboratoria Instytutu Fizyki i Instytutu Chemii.
W trakcie trwania wystawy prowadzony będzie konkurs związany z tematem wystawy. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 29 kwietnia o godz. 16:00. Do wygrania nagroda główna – zestaw słuchawkowy bluetooth ufundowany przez operatora sieci Plus.
Szczegółowe informacje na temat wystawy znajdują się na stronie www.czochralskipw.pl

Opieka medialna:
logo-page-001


„Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu”. Start wystawy w Katowicach!

7 kwietnia o godz. 12:00 w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się inauguracja interaktywnej, multimedialnej wystawy, poświęconej osiągnięciom Jana Czochralskiego. Ten polski naukowiec jest twórcą metody otrzymywania monokryształów, znaną dzisiaj jako Metoda Czochralskiego. IMG_5807

Oficjalnego otwarcia wystawy dokonały władze uczelni Uniwersytetu Śląskiego Instytutu Fizyki: Dziekan Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna, dyrektor Instytutu Fizyki prof. dr hab. Andrzej Ślebarski oraz Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber.

Licznie przybyła młodzież wysłuchała wykładów wprowadzających w fascynujący świat kryształów cenionych kiedyś jako drogocenne klejnoty. Obecnie są cenne ze względu na niezwykłe możliwości zastosowań w niesamowitych, zarówno współczesnych jak i nadchodzących technologiach przyszłości.

Na terenie wystawy, gości wita Jan Czochralski, w którego wcielił się student Uniwersytetu Śląskiego. Ponadto na zwiedzających czeka 20 interaktywnych, multimedialnych stanowisk, na których można zobaczyć ekspozycję m.in. monokryształów, modelowego reaktora Czochralskiego, nanorurek węglowych czy laseru na grafenie. Przy stanowiskach są obecni studenci, którzy przeprowadzają eksperymenty i odpowiadają na pytania zainteresowanych. Dodatkową atrakcją są konkursy, które podczas wystawy będą przeprowadzane codziennie co 1,5 godziny. Do wygrania pendrivy, zaś nagrodą główną są słuchawki blueetooth ufundowane przez operatora sieci Plus, których losowanie odbędzie się ostatniego dnia wystawy – 12 kwietnia o godzinie 15:00.

Wystawa w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego jest czynna codziennie w godzinach 10:00 – 16:00 i potrwa do 12 kwietnia. Wstęp jest bezpłatny.

Partner medialny wystawy:

Katowice


Twórca metody, która zmieniła świat!

Smartfony, tablety, telewizory – te mobilne urządzenia zawdzięczamy wielkiemu Polakowi – Profesorowi Janowi Czochralskiemu, wynalazcy techniki otrzymywania monokryształów, która znacząco rozwinęła elektronikę. Multimedialną wystawę będziemy oglądać w Katowicach.

Już od 7 kwietnia będzie można zwiedzać wystawę „Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu” w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Główną rolę zagra Jan Czochralski, w którego wcieli się student, zaś w pozostałych rolach studenci, którzy będą przeprowadzać eksperymenty. Wystawa jest bezpłatna i otwarta dla szerokiej publiczności, w tym dla szkół.

Celem ekspozycji jest przybliżenie sylwetki i osiągnięć Jana Czochralskiego. Ten wciąż mało znany w kraju wielki Polak dokonał w 1916 roku przypadkowego odkrycia. Przez roztargnienie zamiast w kałamarzu, zanurzył pióro w tyglu z gorącą cyną. Wynalazł dzięki temu metodę pomiaru szybkości krystalizacji, zwaną później Metodą Czochralskiego. Odkrycie Profesora stało się fundamentem współczesnego przemysłu elektronicznego. Szacuje się, że 90% tego rynku funkcjonuje dzięki monokryształom krzemu wytwarzanym metodą Czochralskiego.
Innym ważnym odkryciem jest stop, który znalazł zastosowanie w produkcji ślizgowych łożysk kolejowych (rozpoznawalny jako bahnmetal lub metal B). Dzięki metalowi B można było zwiększyć prędkość jazdy pociągów i w znacznym stopniu rozwinąć kolejnictwo na świecie. Stop został odkryty w 1924 roku.
Wystawę będzie można obejrzeć już od 7 kwietnia w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Uniwersyteckiej 4 w godzinach 10.00 – 16.00.

Partner medialny wystawy:

Katowice


Multimedialna wystawa „Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu” już na Śląsku!

Już 7 kwietnia wystawa zagości na Uniwersytecie Śląskim w Instytucie Fizyki
w Katowicach, potrwa do 12 kwietnia.

W drugiej połowie marca na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej odbyła się multimedialna wystawa „Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu”. Stanowiska z eksperymentami zostały przygotowane przez studentów, przy współpracy instytucji zaangażowanych w projekt. Wystawa spotkała się z dużym zainteresowaniem publiczności, przede wszystkim uczniów
i nauczycieli.

W dniach 7 – 12 kwietnia ekspozycja wystawy będzie miała miejsce w Instytucie Fizyki  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Uniwersytecka 4. Godziny otwarcia wystawy: 10.00 – 16.00.

W dn. 7 kwietnia  o godz. 12.00 odbędzie się jej oficjalna inauguracja z udziałem m.in. władz miasta, uczelni oraz mediów. Wystawa będzie dostępna dla szerokiej publiczności, w tym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

Głównym celem wystawy jest przybliżenie osiągnięć Profesora Jana Czochralskiego, jego dokonań oraz osiągnięć polskiej nauki w dziedzinie technologii materiałowej, a także ukazanie ogromnego potencjału przemysłu elektronicznego, w tym grafenu.

Na około 20 stanowiskach studenci Uniwersytetu Śląskiego będą wykonywać eksperymenty. Wyeksponowane zostaną m.in. kryształy o ogromnych rozmiarach, radiomikroskop Czochralskiego, szybki laser wykorzystujący struktury grafenowe.

W dn. 12 kwietnia o godz. 15.00 odbędzie się  konkurs, do wygrania nagroda główna –

zestaw słuchawkowy bluetooth sieci Plus, zaś codziennie co 1.5 godziny będzie losowanie pendriva.


Weekendowy konkurs zwieńczeniem wystawy  „Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu”!

Od 15 marca na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej trwa wystawa, ukazująca dorobek Jana Czochralskiego.   Już w najbliższy weekend (22 i 23 marca) każdy, kto odwiedzi wystawę, będzie mógł wziąć udział w konkursie.

Interaktywna, multimedialna wystawa przygotowana przez studentów Wydziału Fizyki PW cieszy się w tygodniu dużą popularnością wśród uczniów i nauczycieli. Już w najbliższy weekend, w godzinach 9:00 – 18:00 będzie otwarta dla szerokiej publiczności. Centralną postacią wystawy jest student wcielający się w postać profesora Czochralskiego, który na oczach widzów wyciąga kryształ cyny. Ponadto na ponad 20 interaktywnych multimedialnych stanowiskach można oglądać m.in. monokryształy, mikroprocesory, mikroskop sił atomowych, szkła metaliczne i nanokryształy. Autorami prac są studenci obecni podczas wystawy, którzy przeprowadzają eksperymenty i odpowiadają na pytania zainteresowanych.

Każdy, kto odwiedzi wystawę w najbliższy weekend, weźmie udział w konkursie. Do wygrania telefon z LTE marki LG ufundowany przez operatora sieci Plus oraz 10 pendrive’ów 16 GB. Losowanie nagrody odbędzie się 23 marca (w niedzielę) o godzinie 17:00 w miejscu wystawy.

List od Marszałek Sejmu RP:

List od Marszałek Sejmu  RP-page-001


Wystawa „Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu” oficjalnie otwarta!

17 marca na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej odbyła się inauguracja interaktywnej, multimedialnej wystawy, ukazującej dorobek Jana Czochralskiego – polskiego naukowca, pomysłodawcy znanej na całym świecie metody otrzymywania monokryształów, zwanej od jego nazwiska metodą Czochralskiego.

Oficjalnego otwarcia wystawy dokonały władze uczelni Politechniki Warszawskiej Wydziału Fizyki; Rektor – prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Dziekan – prof. dr hab. Mirosław Karpierz oraz Kierownik Wystawy – doc. Jan Grabski.

Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów prof. dr hab.  Ewa Talik    z Uniwersytetu Śląskiego wygłosiła wykład inauguracyjny, zaś przedstawiciel firmy Polkomtel wskazał na nowe technologie wykorzystywane w telefonii komórkowej.

Centralną postacią wystawy był student wcielający się w postać profesora Czochralskiego, który na oczach widzów wyciągał kryształ cyny.

„Można stworzyć wiele wynalazków, mając głowę pełną pomysłów” – powiedział  na otwarciu Rektor Politechniki Warszawskiej. Zachęcił tym samym zebranych gości oraz młodzież szkolną do zgłębiania wiedzy na temat Jana Czochralskiego, jego dokonań oraz wpływu na rozwój światowej elektroniki.

Na ponad 20 interaktywnych multimedialnych stanowiskach możemy oglądać m.in. wystawę monokryształów,  szybki laser wykorzystujący struktury grafenowe, imponujących wymiarów monokryształ krzemu, czy polskie detektory podczerwieni. Przy każdym stanowisku, studenci, autorzy prac na oczach widzów przeprowadzają eksperymenty oraz w przystępny sposób tłumaczą sposób ich działania. Na odwiedzających czeka mnóstwo atrakcji i ciekawostek związanych ze światem nauki oraz nowych technologii.

Wystawa na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej jest czynna codziennie w godzinach 9:00 – 16:00 i potrwa do 23 marca. W dni powszednie będzie dostępna dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zaś w weekend dla szerokiej publiczności.  Zgłoszenia szkół są przyjmowane poprzez formularz znajdujący się na stronie www.czochralskipw.pl.

Wstęp na wystawę jest bezpłatny. W trakcie wystawy zostanie przeprowadzony konkurs; do wygrania telefon z LTE.

Partnerzy: Polkomtel, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska, Black Pearls


 

Rusza wystawa „Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu”!

Wyjątkowy projekt popularyzujący polską naukę będzie można oglądać na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej w dniach
15 – 23 marca przy ulicy Koszykowej 75 w Warszawie. Oficjalne otwarcie z udziałem władz uczelni, a także partnerów wydarzenia, odbędzie się 17 marca o godzinie 12:30 na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej.

Na wystawie „Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu” wyeksponowanych zostanie ponad 20 interaktywnych stanowisk. Będą na nich przeprowadzane eksperymenty, przygotowane przez studentów Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, we współpracy     z instytucjami związanymi z tematyką projektu.

Ideą wystawy jest przybliżenie dokonań Profesora Jana Czochralskiego. Centralną postacią zatem będzie student wcielający się w jego postać, wyciągający monokryształ cyny.

Monokryształy o imponujących rozmiarach XXX..XL, ciekłe kryształy, polski monokryształ GaN,  radiomikroskop Czochralskiego, mikroskop sił atomowych i  metalurgiczny to tylko niektóre elementy wystawy. Na jednym ze stanowisk studenci zaprezentują m.in. unikatowy tusz, folie przewodzące, szybki laser wykorzystujący struktury grafenowe. Będzie także niepowtarzalna okazja do zrobienia własnoręcznej warstwy grafenowej metodą laureatów Nagrody Nobla!

Studenci, przy interaktywnych stanowiskach będą udzielać odpowiedzi na wiele pytań związanych z nowymi technologiami, obecnymi w naszym codziennym życiu.

Co to jest i do czego służy podczerwień, dlaczego smartfony są coraz cieńsze, jak działa laser i mikroprocesor, czy można wyhodować własny kryształ, kto wymyślił baterię i jaki miała w tym udział żaba – te i inne ciekawostki będą dostępne dla zwiedzających.

Wystawa odbędzie się w dniach 15 – 23 marca w godzinach 9:00 – 16:00 na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej.

W dni powszednie będzie dostępna dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zgłoszenia są przyjmowane poprzez formularz znajdujący się na stronie www.czochralskipw.pl. W weekendy zaś wystawa będzie otwarta dla szerokiej publiczności.

W trakcie wystawy zostanie przeprowadzony konkurs; do wygrania telefon z LTE.


Polak, który rozwinął elektronikę

Prof. Jan Czochralski to pomysłodawca słynnej na całym świecie metody otrzymywania monokryształów. Uważa się powszechnie, że bez tej metody i jej autora nie byłoby elektroniki półprzewodnikowej, dzisiejszej technologii i techniki, a nasze życie wyglądałoby zupełnie inaczej.

Już wkrótce na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej ruszy wystawa multimedialna „Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu”. Celem wystawy jest przybliżenie sylwetki i osiągnięć Jana Czochralskiego. Wystawa będzie dostępna w dniach 15 – 23 marca, a jej elementy to m.in. eksperymenty prowadzone przez studentów wydziału oraz obecność profesora Czochralskiego we własnej osobie.

W 1916 roku Czochralski dokonał odkrycia, które po latach okazało się wielkim przełomem: opracował metodę pomiaru szybkości krystalizacji metali. Podobno przez roztargnienie zamiast w kałamarzu zanurzył stalówkę pióra w tyglu z roztopioną cyną – i wyciągając pióro, uzyskał pręcik metalu, który po zbadaniu okazał się monokryształem.

Gdyby nie odkrycie Czochralskiego, nie mielibyśmy telefonów komórkowych, tabletów, cyfrowych aparatów fotograficznych, odtwarzaczy mp3, przenośnych konsoli do gier i innych urządzeń elektronicznych.

W 1924 roku światło dzienne ujrzał inny ważny wynalazek Czochralskiego: stop, który znalazł zastosowanie w produkcji ślizgowych łożysk kolejowych (rozpoznawalny jako bahnmetal lub metal B). Dzięki metalowi B można było zwiększyć prędkość jazdy pociągów i w znacznym stopniu rozwinąć kolejnictwo na świecie.


W marcu na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej rusza interaktywna wystawa zatytułowana „Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu”. Głównym celem inicjatywy będzie przybliżenie osiągnięć tego polskiego naukowca, a także wskazanie na dorobek polskiej nauki w dziedzinie technologii materiałowej. Wystawa odwiedzi 10 polskich miast.

Kampania promowana będzie hasłem „Kryształ Przyszłości”. Łączy ono dwa charakterystyczne aspekty – wskazuje na wagę odkrycia Jana Czochralskiego, a także na jego duży potencjał w rozwoju przemysłu elektronicznego. Ogłoszony przez UNESCO Międzynarodowy Rok Krystalografii to dobra okazja by popularyzować wiedzę na temat kryształów, metod ich otrzymywania oraz szerokiego zastosowania.

Jan Czochralski był polskim chemikiem i metaloznawcą. Wynalazł technikę otrzymywania monokryształów, nazywaną później Metodą Czochralskiego, która przyniosła mu sławę. To odkrycie stało się podstawą procesu otrzymywania krzemu, który jest podstawowym materiałem współczesnej elektroniki. Jan Czochralski za wkład w rozwój nauki otrzymał doktorat honoris causa Politechniki Warszawskiej i został profesorem na Wydziale Chemicznym. Specjalnie dla niego utworzono Katedrę Metalurgii i Materiałoznawstwa, a sam uczony zbudował  Instytut Metalurgii i Metaloznawstwa. Odkrycie Czochralskiego znacznie przyczyniło się do rozwoju współczesnej elektroniki.

Dorobek Jana Czochralskiego jest wciąż podstawą sukcesów w dziedzinie nowych technologii. Na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej studenci, doktoranci i pracownicy naukowi odkrywają właściwości grafenu. Tworzą nowe ogniwa paliwowe i słoneczne oraz badają nowe związki krystaliczne wykorzystywane w najnowszych technologiach.

Grafen ma szansę zastąpić w wielu zastosowaniach krzem. Jest materiałem zbudowanym  z atomów węgla. Jednymi z jego głównych zalet są właściwości elektryczne i mechaniczne.

Ze względu na przejrzystość i znakomite przewodnictwo już stosuje się go np. w produkcji wyświetlaczy dotykowych a przewiduje się że w przyszłości znajdzie istotne zastosowanie w medycynie, elektronice i w wielu innych dziedzinach życia.

Wizję samej wystawy przybliżył doc. dr Jan Grabski – dyrektor wystawy, znany popularyzator nauki oraz pracownik Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej:

Na ponad 20 interaktywnych stanowiskach przeprowadzane będą eksperymenty, które przybliżą nam najistotniejsze informacje na temat  Jana Czochralskiego, kryształów, metod ich otrzymywania i ich właściwości.. Centralną postacią będzie młody student, który wcielając się w postać Jana Czochralskeigo wyciągał będzie monokryształ cyny. Ubiory i tło zostaną wystylizowane na lata życia naukowca. Jednym z elementów  wystawy będzie wyeksponowany monokryształ krzemu  o  robiących wrażenie wymiarach. Duża część stanowisk poświęcona będzie grafenowi, i jego zastosowaniom oraz osiągnięciom polskich technologów materiałowych.

Wystawa odbędzie się w 10 miastach obejmując  weekend i dni robocze.

Komunikacja promująca przedsięwzięcie prowadzona będzie w mediach tradycyjnych i społecznościowych. Dodatkowymi atrakcjami będą m.in. akcje ambientowe z udziałem studentów, a na Facebooku przewidziano konkursy z nagrodami.

Top